กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ประจำปี 2563

25 ต.ค. 2563      46 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ประจำปี 2563 ภายใต้ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม