โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถบริหารจัดการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

29 ก.ย. 2563      156 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถบริหารจัดการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กิจกรรมการจัดประชุมและจัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก (Master Plan for Events) โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก