โครงการพัฒนากีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)

13 ก.ค. 2563      112 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก จัดโครงการพัฒนากีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมป่าไม้ที่ 5 ตาก มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 ราย