กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

13 ธ.ค. 2562      429 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

2. นายธัญญวัฒน์ โกมลรัตน์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดตาก

3. นางสาววิภาพรรณ ไพรพงค์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

4. นางวัชรี ทัรพย์กระจ่าง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

5. นางสาวภัทธนันท์ นุชบุญ

เจ้าหน้าที่สถิติ