กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

4 ธ.ค. 2562      462 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

2. นายพนพล แก้วพรมเจริญ

หัวหน้างานพัสดุ

3. นางวัชรี ทรีพย์กระจ่าง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

4.นางสาววิภาพรรณ ไพรพงค์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

5. นางสาวจามรี ศรีบรรเทา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

6. นางสาวบังอร อินคำ

พนักงานทำความสะอาด

7. นายภูเบศ พุ่มกล่อม

พนักงานขับรถยนต์